Disputation: Anna Bratt

Disputation i psykologi: Anna Bratt

Titel: Surviving the loss of a child, spouse, or both: Implications on life satisfaction and mortality in older ages
Ämne: Psykologi
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 20 maj 2016 kl 13.00
Plats: Sal Wicksell, hus K, campus Växjö
Opponent: Professor Gerd Ahlström, Lunds Universitet
Handledare: Mikael Rennemark, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet
Kontaktuppgifter: https://lnu.se/personal/anna.bratt/

Sal Wicksell, hus K, campus Växjö Catarina Gaunitz Lägg till i din kalender