avhandlingar

Disputation i vårdvetenskap: Ami Bylund

Titel: Wait for us to catch up. Aspects of family functioning after gastric bypass surgery.
Ämne: Vårdvetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap
Opponent: Professor Siv Söderberg, Mittuniversitetet
Betygsnämnd: Professor Birthe Östergaard, Syddanske universitet, professor Anna Forsberg, Lunds Universitet, Erik Hemmingsson, GIH, Stockholm
Ordförande: Docent Marie Oscarsson, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
Handledare: Professor Eva Benzein, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Sal V159, campus Kalmar Ami Bylund Lägg till i din kalender