Installationsföreläsningar

Installationsföreläsningar av nya professorer, Växjö

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar i Kalmar tisdag 17 maj och i Växjö onsdag 18 maj, av de nya professorer som installeras vid den akademiska högtiden fredag 20 maj.

Program för Växjö, onsdag 18 maj

Sal K1043, hus K, Georg Lückligs väg

Mingel & tilltugg efter varje föreläsning

13.00–13.45
Björn Johannesson
Professor i byggnadsfysik
Grön betong

14.00–14.45
Tommy Gustafsson
Professor i filmvetenskap
Det historiska medieminnet av folkmordet i Rwanda

15.00–15.45
Daniel Sundberg
Professor i pedagogik
Pedagogik och bildning i en senmodern tid

Sal K1043, hus K, Georg Lückligs väg, Växjö Anders Runesson Lägg till i din kalender