Anette Emilson
Konferens

RUC-råd 10 februari 2016

Välkomna till ett nytt RUC-råd – en mötesplats för det gemensamma uppdraget att utveckla förskolans och skolans måluppfyllelse. Allas bidrag är viktiga, välkomna!

Program:

09.45 - Inledning

Barn och barndomsforskning vid Linnéuniversitetet
Anette Emilson, fil. dr och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, berättar övergripande om forskningsmiljön Barn och barndom (BBK). Därefter presenteras ett av de projekt som drivits inom miljön i samarbete med Mörbylånga kommun. Förskolechefen i Mörbylånga, Annelie Smedberg, delar med sig av sina erfarenheter från detta projekt utifrån ett deltagarperspektiv.

Kartläggning av regionens behov
Resultat från LNU:s enkät och RUC:s samtal med huvudmän under hösten 2015:

  • Rekryteringsbehov
  • VFU
  • Fortbildning

Susanne Liedberg, utvecklingsledare för lärarutbildningen, informerar tillsammans med RUC.

Information om nationella fortbildningsinsatser
- Nyanländas lärande
- Samverkan för bästa skola
- Nationella skolutvecklingsprogram
- Andra satsningar

Omvärldsbevakning – annat på gång inom skolväsendet