Anna Lund
Konferens

RUC-råd 18 maj 2016

Välkomna till ett nytt RUC-råd – en mötesplats för det gemensamma uppdraget att utveckla förskolans och skolans måluppfyllelse. Allas bidrag är viktiga, välkomna!

Program:

09.45 – Inledning

Nyanlända elever, mottagande och inkludering

  • Forskning om skolprestationer i det mångkulturella samhället. Anna Lund, forskare vid Linnéuniversitetet, berättar om en kommande publikation och
    om forskningsmiljön Centrum för kultursociologi (CCS). https://lnu.se/forskning/sok-forskning/centrum-for-kultursociologi
  • Skolverkets obligatoriska material i arbetet med att kartlägga nyanlända elever.
  • Generella och riktade nationella utbildningsinsatser i arbetet med nyanlända elever.

Dialog: Hur sker mottagande och inkludering av nyanlända elever? Var beredd att dela med dig av tankar och erfarenheter om hur arbetet sker hos din huvudman.

Lärarutbildningen, sökläge och dimensionering
Susanne Liedberg, utbildningsledare för lärarutbildningen.
Dialog: Vi utbyter tankar och erfarenheter om hur arbetet med rekrytering av personal i förskola och skola hanteras.

Nationella, regionala samt lokala fortbildningsinsatser
Samverkan för bästa skola och Nationella skolutvecklingsprogram, ett nytt sätt att arbeta med stöd för skolutveckling. Vilka är tankarna bakom insatserna och vad innebär det praktiskt?
Dialog och erfarenhetsutbyte: Vilka insatser för utveckling av förskola och skola pågår eller planeras hos din huvudman?

Samverkan mellan Linnéuniversitetet och deltagare i RUC-rådet
Dialog: Hur ska vi arbeta framgent för att främja en framgångsrik samverkan?

Susanne Liedbergs presentation på RUC-rådet
Susanne Liedberg presenterar nyheter från lärarutbildningen på RUC-rådet den 18 maj 2016.