Medvernade RUC-rådet 26 oktober 2016
Konferens

RUC-råd 26 oktober 2016

Välkomna till ett nytt RUC-råd – en mötesplats för det gemensamma uppdraget att stärka förskolans och skolans måluppfyllelse. Allas bidrag är viktiga, välkomna!

Program:

09.45 Inledning av RUC
RUC berättar om vad som pågår och ger en bild av universitetets fortbildningsinsatser inom i första hand: Samverkan för bästa skola (SBS), Nyanlända och Nationella skolutvecklingsprogrammen.

Aktuellt från lärarutbildningen
Susanne Liedberg, utbildningsledare för lärarutbildningen, presenterar och samtalar om:
- Antagning till lärarprogrammen hösten 16
- Utbyggnaden av lärarutbildningen
- Förskollärarutbildning för barnskötare
- VFU

10.30 Per Lindqvist, professor Linnéuniversitetet, presenterar forskningsmiljön Lärares arbete
Exempel på frågeställningar som beforskas: Hur attraherar vi fler ungdomar till läraryrket? Hur ska vi få redan utbildade lärare att stanna kvar i yrket? Hur kan vi förstå rörelser inom yrkesfältet utifrån lärarnas eget perspektiv? Hur kan vi bidra till att lärararbete uppfattas som roligt och lockande?

13.00 Robert Holmblad, skolinspektör, presenterar och samtalar om Skolinspektionens uppdrag och roll samt huvudmannens ansvar och kvalitetsarbete

Per Lindqvist, RUC-rådet 26 oktober 2016
Per Lindqvist presenterar forskningsmiljön som heter Lärares arbete.