Stora IT-kompetensdagen

Stora IT-kompetensdagen är en dag där Linnéregionens IT-företag möter IT-studenter från universitet och yrkeshögskolor i regionen. Tanken med dagen är dels att knyta kontakter, men också att förmedla jobb. Under dagen ges även tillfällen för matchmaking-möten mellan intresserade studenter och företag.

Dagen är en del av Digitala veckan, som äger rum 25 april-1 maj i Växjö och Kalmar och arrangeras av Information Engineering Center (IEC), ett forsknings- och samverkansprojekt inom den digitala sektorn vid Linnéuniversitetet.