arbete med LittleBit
Workshop för lärare

Workshop för lärare: "Hands-on"-programmering med Scratch och LittleBits

Linnéuniversitetet inbjuder lärare i grundskolan till en workshop i Växjö om visuell programmering, sensorer och minidatorer.

Förändringar i läroplanen för grundskolan är på gång. Utmaningen att stärka elevernas digitala kompetens och kännedom om programmering är i fokus. Frågan om vilka pedagogiska metoder och tekniska lösningar som ska användas för att bemöta dessa utmaningar är centrala för alla lärare.

I denna workshop kommer dr Dan Kohen och professor Marcelo Milrad att gå igenom några konkreta exempel på hur lärare och elever kan lösa olika problem, genom att utforma och utveckla lösningar med stöd av visuell programmering, sensorer och minidatorer. De kommer att betona skapande i gränslandet mellan det digitala och det analoga.

Specifikt kommer de att visa olika utvecklingsmiljöer som Scratch (visuell programmering) och LittleBits/Microbits (sensorer och minidatorer). Du kommer att på ett mycket aktivt sätt få prova på de olika lösningarna. Reflektion och erfarenhetsutbyte är också en central del av workshopen, för att få igång en diskussion kring hur den här typen av aktiviteter kan integreras i vardagens pedagogiska arbete i skolan.

Information och anmälan

  • Datum: torsdag 27 oktober kl 15–19:30. Fika och lätt mat kommer att serveras.
  • Plats: ToyTech-utställningen, Kungsgatan 1, Växjö.
  • Ta med dig dator/iPad/tablet med Scratch installerat.
  • Obs – antalet platser är begränsat! Workshopen är kostnadsfri, men vi debiterar 300 kr om du uteblir utan avanmälan till katrin.lindwall@lnu.se.
  • Anmälan/avanmälan senast 24 oktober via https://goo.gl/WgNeJD.

Ladda hem inbjudan

ME workshop hands on 161027.pdf

Varmt välkommen!

Kompetenscentrum FTK och Institutionen för medieteknik vid Linnéuniversitetet

Om föreläsarna

Dr Dan Kohen är lärare och forskare vid Holon Institute of Technology i Israel. Han arbetar med flera projekt relaterade till IKT och lärande, programmering och digital kompetens i skolan.

Marcelo Milrad är professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet och har mer än 20 års erfarenhet av forskning, utveckling och användning av innovativa IKT-lösningar i skolan.

ToyTech-utställningen, Kungsgatan 1, Växjö Marcelo Milrad Lägg till i din kalender