Per Lindström

Ubåtskränkningar och kärnvapenhot under kalla kriget och idag

Välkommen till en öppen föreläsning på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Nils-Ove Jansson, f d sjöofficer, kommendör av 1:a graden

Boken Omöjlig ubåt handlar om ubåtskränkningarna mot Sverige under 1980-talet. Vad observerades, vem låg bakom och hur nära var marinen att sänka en ubåt? Författaren, som varit ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktinsatser, drar paralleller både bakåt i tiden och till dagens säkerhetspolitiska situation.

Ingen föranmälan krävs. Fri entré.

Se hela föreläsningsserien.

Sjöfartshögskolans aula, sal B135, Landgången 4, Kalmar Jonas Hagström Lägg till i din kalender