studenter som pluggar

Ämnesdidaktik och metodik

Välkommen till seminariet ”Ämnesdidaktik och metodik” den 25 januari 2017 kl 13.00-16.00. Seminariet hålls i Växjö - hus N, sal N1017 - men det går lika bra att delta via livesändning från Storken i Kalmar (sal V153). När du anmäler dig nedan meddelar du var du önskar delta.

När ämnesdidaktik kommer in i en lärarutbildning, sker det ofta med syftet att förse de blivande lärarna med verktyg för att på ett reflekterat sätt planera och genomföra sin undervisning i sin kommande yrkesverksamhet. Frågor om hur undervisning genomförs – den metodik som används i undervisningen – är också något som utforskas inom den ämnesdidaktiska forskningen. Men här sätts frågan om hur något görs in i ett vidare perspektiv i relation till exempelvis undervisningens innehåll och olika typer av bevekelsegrunder för lärarnas didaktiska val inom olika ämnen. Didaktiska frågor av slaget vad, hur och varför, kan därmed sägas både ge forskarna analytiska frågor med syfte att skaffa en förståelse för olika undervisningssituationer och ge underlag för att utforma undervisningen i sig på ett medvetet och reflekterande sätt.

På detta seminarium kommer vi att utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv fundera och reflektera över frågor om metodik:

  • Vilka resonemang finns runt frågor om metodik inom den ämnesdidaktiska forskningen?
  • Hur sätts metodaspekterna i relation till den kontext som de är en del av?
  • Vilka hur-frågor har inte utforskats?
  • Utgör överhuvudtaget metodik en central del inom all ämnesdidaktisk forskning?

Vi vill på sätt ge underlag för en dialog med seminariedeltagarna om önskemål, farhågor och utmaningar inom området ämnesdidaktik och metodik.

Plats: Sal N1017 (Hus N, Växjö) och V152 (Hus Storken, Kalmar).

Program

Eftermiddgen inleds med fyra perspektiv på ämnesdidaktik. Efter kaffepausen får vi höra om två ämnesdidaktiska forskningsprojekt med fokus på metodikfrågor. Det hela avrundas med avslutande reflektioner av Ingrid Carlgren, professor emerita, Stockholms universitet.

13:00–14:00 Uppstart: Fyra perspektiv på ämnesdidaktik

Angela Marx Åberg, lektor i tyska med didaktisk inriktning, CÄHL: Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.

Jeppe Skott, professor i matematikdidaktik, Forskargruppen matematikdidaktik, Linnéuniversitetet

Katarina Schenker, lektor i idrottsvetenskap, Ämnesdidaktisk forskningsmiljö i idrott och hälsa, Linnéuniversitetet

Daniel Alvunger, lektor i pedagogik, SITE: Läroplansteori och didaktik, Linnéuniversitetet

14:00–14:15 Kaffepaus

14:15–15:15 Två ämnesdidaktiska fallstudier med fokus på metodikfrågor

Gudrun Svensson, lektor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet: Transspråkande (translanguaging) som ämnesdidaktik och metodik

Constanta Olteanu, professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet: Att låta elevernas tänkande utgöra undervisningsinnehåll i matematik

15:15–16:00 Avslutande reflektioner

Ingrid Carlgren, professor emerita, Stockholms universitet.

Anmäl dig här

Anmälan till seminariet ämnesdidaktik och metodik

Sal N1017, hus N, Växjö, eller via livesändning i sal V153, Storken, Kalmar Stefan Lund Lägg till i din kalender