ordmoln, big data

Big Data 2017

För tredje året inbjuder Linnéuniversitetet till en konferens om Big Data sett ur olika aspekter.

Arrangör av årets konferens är Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Under konferensen kommer centrats egna forskare att presentera valda delar av den forskning som har pågått under året. Konferensen gästas även av keynote- och inbjudna talare från andra universitet.

En av talarna är Kristoffer Laigaard Nielbo, docent vid Aarhus universitet.

Om Kristoffer Laigaard Nielbo

Kristoffer Laigaard Nielbos forskning omfattar två intressanta områden, varav ett är nyare (automatisk textanalys) och det andra är modellering av kulturellt beteende. Båda hans intressen utforskar det kulturella informationsutrymmet på nya och innovativa sätt genom att kombinera kulturdata och humanistiska teorier med statistik, datoralgoritmer och visualisering.

Vi är stolta över att välkomna Kristoffer Laigaard Nielbo till konferensen, eftersom ett av våra fokusområden inom DISA är Data Intensive Digital Humanities.

Anmälan

Anmälan kommer att öppna i september.

IKEA-salen, hus N, Växjö Diana Unander Nordle Lägg till i din kalender