DH Seminarium: Some perspectives on digital and critical text editions

Elisabet Göransson, Docent på Språk- och litteraturcentrum, från Institutionen för Kulturvetenskaper, Lund Universitetet kommer att ge en föreläsning inom Digital Humaniora (DH) vilket är en del av DH Seminarierna som hålls av universitets DH Initiativ. Seminarirna är ämnade att tillhandahålla ett forum för diskussion inom DH i regionen och bortom.

Här finns Abstrakt.pdf som ni kan läsa före föreläsningen: Some perspectives on digital and critical text editions. OBS! Abstraktet är endast tillgängligt på engelska.

Seminarierna är öppna för allmänheten, men var god och anmäl dig genom att skicka ett mejl till dh@lnu.se.