händer

Digibrunch – så får du nytta av det nya spetsforskningscentret inom Big Data

Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications, DISA, är Linnéuniversitetets sjätte spetsforskningsområde och kommer att innebära nya möjligheter för regionens IT-företag. DISA får sin tyngdpunkt inom datavetenskap, men kommer även att ha ett mångvetenskapligt perspektiv på Big Data och samarbeta med forskare på olika fakulteter på Linnéuniversitetet.

På denna digibrunch kommer Welf Löwe, professor vid institutionen för datavetenskap och forskningsledare för DISA, att berätta mer om vilken nytta ditt företag kan ha av detta nya forskningsinstitut som redan knutit ett 30-tal forskare till sig.

Mer information och anmälan (senast 23 mars).