skiss, digital transformation machine
Seminarium

Digitalisering och digital transformation

Välkomna till den andra träffen i datavetenskapens seminarieserie om digitalisering.

Titel: Digitalisering och digital transformation
Föreläsare: Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion, KTH
Övriga medverkande: Thomas Karlsson, näringslivschef, Växjö kommun, och Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg
Plats: Sal D1136 i D-huset, Växjö. Seminariet kommer även att sändas via webben.
Anmälan: Senast onsdag 31 maj via https://goo.gl/forms/uHg2AHLIakUrnr243

Om seminariet

Digitaliseringen är den mest samhällsomvälvande kraft vi sett sedan industrialiseringen. Den påverkar allt vi gör och ger oss möjligheter att göra saker på helt nya sätt. Dessutom kan vi göra helt nya saker.

Målet för den svenska digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringen möjligheter. Är vi det? Har vi gjort allt om står till buds för att utvecklas på bästa möjliga sätt i digitaliseringen kölvatten?

Jan Gulliksen ledde Digitaliseringskommissionen 2012-2016 och sitter nu med i regeringens digitaliseringsråd. Han kommer att dela med sig av sina lärdomar av arbetet med digitaliseringksommissionen och hur Sverige bäst hanterar digitaliseringen.

Växjö kommuns näringslivschef Thomas Karlsson och Region Kronobergs regionala utvecklingsdirektör Christel Gustafsson medverkar för att berätta om de gemensamma insatser som nu görs för att landa en digitaliseringsmyndighet i Kronoberg.

Om Jan Gulliksen

Jan Gulliksen, mera känd som Gulan, är professor i människa-datorinteraktion och dekan för skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH. Förutom sitt engagemang i Digitaliseringskommissionen och Digitaliseringsrådet är han Digital champion of Sweden för EU-kommissionen och han sitter också i expertgruppen för att utvärdera genomslaget för forsknings- och innovationspolitiken inom EU: Gulans forskning handlar om användbarhet och tillgänglighet av IT-system, digital arbetsmiljö och användarcentrerad systemdesign.

Illustration: @BryanMMathers City and Guilds Digital Transformation Machine Digital Colleges, Flickr.com/photos/122135325@N06/14194296290/in/photostream

Sal D1136, D-huset, Växjö, samt via webben Diana Unander Lägg till i din kalender