Avhandlingar

Disputation i företagsekonomi: Miralem Helmefalk

Titel: Multi-sensory cues in interplay and congruency in a retail store context: Consumer emotions and purchase behaviors
Ämne: Företagsekonomi
Fakultet: Ekonomihögskolan

Opponent: Professor Magnus Söderlund, Handelshögskolan i Stockholm
Ordförande: Professor Bertil Hultén, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd: Professor Per Kristensson, Karlstads universitet, Professor Malin Tillmar, Linnéuniversitetet samt Professor Cathy Barnes, Leeds Beckett University, UK
Handledare: Professor Bertil Hultén, Linnéuniversitetet
Examinator: Professor Helén Anderson, Linnéuniversitetet

Manus: Vänligen kontakta Hanna Sandqvist, hanna.sandqvist@lnu.se

Spikningen äger rum den 25 oktober kl. 09.15 på Universitetsbiblioteket i Kalmar.

Sal Ny200, Kalmar Miralem Helmefalk Lägg till i din kalender