avhandlingar

Disputation i pedagogik: Bettina Vogt

Titel: Just assessment in school – a context-sensitive comparative study of pupils' conceptions in Sweden and Germany
Ämne: Pedagogik
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap
Datum: Fredagen den 15 december 2017 kl. 14.15
Plats: Homeros, hus F, Växjö
Opponent: Professor Anders Jönsson, Högskolan i Kristianstad
Betygsnämnd:
Docent Barbara Schulte, Lunds universitet
Professor Nafsika Alexiadou, Umeå universitet
Professor Per Lindqvist, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare och ordförande: Professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 24 november 2017 kl 11.30 på Universitetsbiblioteket i Växjö

Homeros, hus F, Växjö Bettina Vogt Lägg till i din kalender