Avhandlingar från Lnu i bokhylla

Disputation i historia: Gunnel Holmér

Titel: Flaskor på löpande band – arbete och arbetskraftsrekrytering vid Surte glasbruk 1943-1978
Ämne: Historia
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora
Opponent: Akademilektor Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi 
Betygsnämnd: Professor Åsa Lundqvist, Lunds universitet, Professor emeritus Olle Krantz, Umeå universitet och docent Anders Wigerfelt, Malmö högskola 
Ordförande: Professor Ulla Rosén, Linneuniversitetet 
Handledare: Ulla Rosén
Spikning: Spikningen äger rum den 3 februari kl. 13.15 på universitetsbiblioteket i Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Jenny Jeppsson Lägg till i din kalender