Avhandlingar

Disputation i nationalekonomi: Abdulaziz Abrar Reshid

Titel: Essays on Gender Inequality and Neighborhood Effects

Ämne: Nationalekonomi
Fakultet: Ekonomihögskolan

Opponent: Docent Jenny Säve-Söderbergh, Stockholms universitet
Ordförande: Docent Magnus Carlsson, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd: Docent Katarina Katz, Karlstads universitet, Docent Anne Boschini, Stockholms universitet samt Professor Ali Ahmed, Linköpings universitet
Handledare: Docent Magnus Carlsson, Linnéuniversitetet
Examinator: Professor Dominique Anxo, Linnéuniversitetet

Manus: Vänligen kontakta Hanna Sandqvist, hanna.sandqvist@lnu.se

Spikningen äger rum den 24 augusti kl. 14.00 på Universitetsbiblioteket i Växjö.

Sal Weber, Växjö Lägg till i din kalender