Disputation i sociologi: Linda Hiltunen

Disputation i sociologi: Linda Hiltunen

Titel: Lagom perfekt                                                                                        Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

Ämne: Sociologi

Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap

Opponent: Professor Bengt Starrin, Karlstad universitet

Betygsnämnd: Docent Carita Bengs, Umeå universitet, professor emeritus Sven Hort, Linnéuniversitetet, professor Elisabet Näsman, Uppsala universitet

Ordförande: Docent Anna-Liisa Närvänen, Linnéuniversitetet

Handledare: Docent Anna-Liisa Närvänen, Linnéuniversitetet

Examinator: Professor Ola Agevall, Linnéuniversitetet

Spikning: 16 juni, kl 10.00, UB Växjö

Myrdal, Hus K, Växjö Linda Hiltunen Lägg till i din kalender