Avhandlingar

Disputation i statsvetenskap: Torgny Klasson

Titel: Informationsteknik och avvägningar mellan individens frihet och statsmakt. En analys av svenska riksdagsdebatter
Ämne: statsvetenskap
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap
Opponent: professor Elin Wihlborg, Linköpings universitet
Betygsnämnd: docent Gunnela Björk, Örebro universitet, docent Douglas Brommesson, Lunds universitet och professor Patrik Hall, Malmö högskola
Examinator och ordförande: professor Mats Sjölin, Linnéuniversitetet
Handledare: docent Staffan Andersson, Linnéuniversitetet och docent Erik Wångmar, Linnéuniversitetet
Spikning: spikning äger rum torsdag 11 maj, kl. 15.00, universitetsbiblioteket, Växjö

Weber, Växjö Torgny Klasson Lägg till i din kalender