Disputation i vårdvetenskap: Fortunate Atwine

Disputation i vårdvetenskap: Fortunate Atwine

Titel: Healthcare seeking behaviour and management of type 2 diabetes in Uganda
Ämne: Vårdvetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Opponent: Professor Elisabeth Faxelid, KI, Stockholm
Betygsnämnd: Bitr professor Kristoffer Årestedt, Linnéuniversitetet, professor em Eva Johansson, KI, Stockholm, professor Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet
Ordförande: Professor Kristina Heikkilä, Linnéuniversitetet
Handledare: Professor Katarina Hjelm, Linnéuniversitetet
Examinator: ProfessorEva Benzein, Linnéuniversitetet

Sal: Wicksell, Campus Växjö. Fortunate Atwine Lägg till i din kalender