avhandlingar

Disputation i vårdvetenskap: Ingrid Djukanovic

Titel: Depression in older people - prevalence and preventive intervention.
Ämne: Vårdvetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Opponent: Professor Ingela Skärsäter, Högskolan i Halmstad
Betygsnämnd: Professor Anna-Karin Edberg, Högskolan i Kristianstad, professor Mikael Rennemark, Linnéuniversitetet, docent Göran Holst, Linnéuniversitetet
Ordförande: Lektor Lena Lendahls, Linnéuniversitetet
Handledare: Professor Jörg Carlsson, Linnéuniversitetet

Sal V159, campus Kalmar Ingrid Djukanovic Lägg till i din kalender