Disputation i vårdvetenskap: Marie-Louise Möllerberg

Disputation i vårdvetenskap: Marie-Louise Möllerberg

Titel: Families living with cancer. Aspects of Health and Family Sense of Coherence.

Ämne: Vårdvetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: 8 december 2017
Tid: 10.00
Plats: Sal V159, campus Kalmar

Opponent: Bitr. professor Lena von Koch, Karolinska institutet
Ordförande: Lektor Carina Petersson, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd: Professor Maria Larsson, Karlstads universitet, professor Bertil Axelsson, Östersunds sjukhus, docent Kristiina Heikkilä, Linnéuniversitetet

Sal V159, campus Kalmar Lägg till i din kalender