Disputation i vårdvetenskap: Marie Rask

Disputation i vårdvetenskap: Marie Rask

Titel: Abnormal Pap smears results - from the women's and the healthcare professional's perspectives.

Ämne: Vårdvetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: 13 oktober 2017
Tid: 10.00
Plats: Sal V159 campus Kalmar

Opponent: Docent Karin Blomberg, Örebro universitet
Ordförande: Docent Lena Lendahls, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd: Professor Peter Hagell, Högskolan i Kristianstad, docent Kristina Heikkilä, Linnéuniversitetet, docent Elizabeth Crang Svalenius, Lunds universitet

Sal V159, campus Kalmar Lägg till i din kalender