bokryggar avhandlingar

Disputation i svenska språket: Peter Ström

Titel: Utredning inleds - Språk, genredrag och ansvar i barnavårdsutredningar
Ämne: Svenska språket
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora
Opponent: Professor Nina Pilke, professor i svenska språket med inriktning mot fackspråk och terminologi, Vasa universitet
Betygsnämnd: Professor Ann-Catrine Edlund, Mittuniversitetet, docent Henrik Rahm, Lunds universitet, professor Verner Denvall, Linnéuniversitetet
Ordförande: Professor Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet
Handledare: Professor Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet
Examinator: Docent Magnus Levin, Linnéuniversitetet
Avhandlingen i fulltext

Spikning: 1 september 2017, kl. 10.00 i Universitetsbibliotekets foaje, Växjö

Homeros, Växjö Lägg till i din kalender