Böcker

Disputation i socialt arbete: Catharina Carlsson

Disputation i socialt arbete: Catharina Carlsson

Titel: Hästunderstött socialt arbete – ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal

Ämne: Socialt arbete

Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap

Opponent: Professor Philip Lalander, Malmö högskola

Betygsnämnd: Professor Kristian Daneback, Göteborgs universitet, Professor Maria Eriksson, Mälardalens högskola, professor David Brunt, Linnéuniversitetet

Ordförande: Docent Rickard Ulmestig

Handledare: Professor Bente Traen, oslo universitet, lektor Daniel Nilsson-Ranta

Spikning: 9 maj, kl 10, UB Kalmar

V159, campus Kalmar Catharina Carlsson Lägg till i din kalender