Fabian von Schéele

Forskarlunch på Videum: Blöder din organisation också tid?

Om hur din verksamhet kan öka produktivitet och kvalitet genom förbättrad hantering av tid.

Välkommen till forskarlunch på Videum Science Park med docent Fabian von Schéele, forskare vid Gunilla Bradley center för digitala affärer på Linnéuniversitet.

Många av dagens verksamheter, såväl privata som publika, har en kostnadsmassa som till största delen utgörs av anställdas tid. Så är det speciellt för tjänsteintensiva verksamheter och verksamheter som förser med digitala produkter och tjänster. Vår unika forskning visar att i genomsnitt 5-20 procent av arbetstiden "läcker ur" en verksamhet.

Denna forskarlunch kommer att redogöra för vad tidsläckage är, hur det kan mätas och styras, samt dess betydande effekter för både kostnader och intäkter.

Mer information och anmälan på Videums webbplats.

Lokal Ericsson, hus Echo i Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö Fabian von Schéele Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender