Programmering med Little Bits

”Hands on”-programmering med Scratch och littleBits, Lessebo

Linnéuniversitetet och Region Kronoberg inbjuder lärare i grundskolan till en workshop onsdagen den 22 mars 2017 i Lessebo.

Se en film från workshopen.

Förändringar i läroplanen för grundskolan är på gång. Utmaningen att stärka elevernas digitala kompetens och kännedom om programmering är i fokus. Frågan om vilka pedagogiska metoder och tekniska lösningar som ska användas för att bemöta dessa utmaningar är centrala för alla lärare.

I denna workshop kommer dr Dan Kohen och professor Marcelo Milrad från Linnéuniversitetet samt Peter Liljenberg, programmerare, och Lennart Axelsson, AV-Media Region Kronoberg, att gå igenom konkreta exempel på hur lärare och elever kan påbörja ett arbete med programmering, sensorer och robotar.

Syftet med workshopen är också att få igång en diskussion om hur den här typen av aktiviteter kan integreras i skolans utvecklingsarbete.

Vidare att presentera möjligheter för kompetensutveckling genom poänggivande utbildning på Linnéuniversitetet samt inspirationsworkshoppar och kursverksamhet genom AV-Medias försorg.

Information och anmälan

Datum: onsdag 22 mars kl 15-18
Plats: Bikupan, Lessebo
Ta med dig dator

Ladda hem inbjudan

Anmälan senast lördag 18 mars via https://goo.gl/mDSOeM

Varmt välkommen!

Ett samarrangemang inom ramen för Mot nya höjder mellan institutionen för medieteknik, Kompetenscentrum FTK, vid Linnéuniversitetet, AV-Media Region Kronoberg och Ljungby/Lessebo kommun.

Dr Dan Kohen är lärare och forskare vid Holon Institute of Technology i Israel. Han arbetar med era projekt relaterade till IKT och lärande, programmering och digital kompetens i skolan.

Marcelo Milrad är professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet och har mer än 20 års erfarenhet av forskning, utveckling och användning av innovativa IKT-lösningar i skolan.

Peter Liljenberg är programmerare och driver företaget Klavreström Kodmanufaktur. Peter har under två år arbetat tillsammans med AV-Media för att introducera programmering med Scratch i skolan.

Lennart Axelsson är utvecklingsledare, AV-Media Region Kronoberg.

Bikupan, Lessebo Katrin Lindwall Lägg till i din kalender