Programmering med Little Bits

”Hands on”- programmering med Scratch och littleBits, Ljungby

Linnéuniversitetet och Region Kronoberg inbjuder lärare i grundskolan till en workshop måndagen den 20 mars 2017 i Ljungby.

Förändringar i läroplanen för grundskolan är på gång. Utmaningen att stärka elevernas digitala kompetens och kännedom om programmering är i fokus. Frågan om vilka pedagogiska metoder och tekniska lösningar som ska användas för att bemöta dessa utmaningar är centrala för alla lärare.

I denna workshop kommer dr Dan Kohen och professor Marcelo Milrad från
Linnéuniversitetet samt Peter Liljenberg, programmerare och Lennart Axelsson, AV-Media Region Kronoberg, att gå igenom konkreta exempel på hur lärare och elever kan påbörja ett arbete med programmering, sensorer och robotar.

Syftet med workshopen är också att få igång en diskussion om hur den här typen av aktiviteter kan integreras i skolans utvecklingsarbete.

Information och anmälan

Datum: måndag 20 mars kl 15-18
Plats: Garvaren, Stationsgatan 2, Ljungby
Ta med dig dator

Ladda hem inbjudan

Anmälan senast 16 mars via https://goo.gl/WCdKjC

Vidare att presentera möjligheter för kompetensutveckling genom poäng-
givande utbildning på LNU samt inspirationsworkshops och kursverksamhet genom AV-Medias försorg.

Varmt välkommen!

Ett samarrangemang inom ramen för Mot nya höjder mellan Institutionen
för medieteknik, Kompetenscentrum FTK, vid Linnéuniversitetet, AV-Media Region Kronoberg och Ljungby/Lessebo kommun.

Dr Dan Kohen är lärare och forskare vid Holon Institute of Technology i Israel. Han arbetar med era projekt relaterade till IKT och lärande, programmer
ing och digital kompetens i skolan.

Marcelo Milrad är professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet och har mer än 20 års erfarenhet av forskning, utveckling och användning av innovativa IKT-lösningar i skolan.

Peter Liljenberg är programmerare och driver företaget Klavreström Kodmanu
faktur. Peter har under två år arbetat tillsammans med AV-Media för att introducera programmering med Scratch i skolan.

Lennart Axelsson är utvecklingsledare, AV-Media Region Kronoberg.

Sal Electrolux, Garvaren, Stationsgatan 2, Ljungby Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender