Lärk

Hybridlärk – fluga eller framtid?

Hybridlärken används som komplement till granen i södra och mellersta Sverige. Är hybridlärken här för att stanna?

På exkursionen kommer vi att belysa både skogsskötsel, virkesegenskaper, -utbyte och ekonomi för hybridlärken. Till vår hjälp kommer vi att använda inmätta försöksytor i och i närheten av Tönnersjöhedens försökspark.

Hybridlärken är ett mycket snabbväxande och förhållandevis lättetablerat trädslag som kan odlas med korta eller längre omloppstider. Det har lite speciella virkesegenskaper och äldre hybridlärk anses vara relativt stormfast. Trädslaget används framför allt som komplement till gran i södra och mellersta Sverige, men endast i begränsad omfattning.

Tönnersjöheden Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender