Installationsföreläsning
Öppna föreläsningar

Installationsföreläsningar av nya professorer, Kalmar

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar i Kalmar tisdag 16 maj och i Växjö onsdag 17 maj, av de nya professorer som installeras vid Akademisk högtid fredag 19 maj.

Program för Kalmar, tisdag 16 maj

Mingel & tilltugg efter varje föreläsning

Sal N2007, Norrgård, Norra vägen 49

8.15-9.00
Niklas Ammert
Professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap
Vad kan man när man kan något om historia?

9.15-10.00
Mirjam Ekstedt
Professor i vårdvetenskap
Från sömn till patientsäkerhet – om människan, tekniken och vårdens gränsområden

10.15-11.00
Ulla-Karin Nordänger
Professor i pedagogik
Skolan som rituell arena

11.15-12.00
Per Lindqvist
Professor i pedagogik
Nedsågade klätterträd och inställda NO-laborationer – om skolan och lärararbetet i risk- och granskningssamhället

Sal B118, Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar

16.15-17.00
Carl Hult
Professor i sjöfartsvetenskap med inriktning sociologi
Sjöfartsvetenskap och sjöfartssociologi

Program för Växjö, onsdag 17 maj.

Sal N2007, Norrgård, Norra vägen 49, och sal B118, Sjöfartshögskolan, Landgången 4; Kalmar Anders Runesson Lägg till i din kalender