barn som programmerar
Workshop

International Workshop on Computational Thinking and Coding Skills in Schools

En internationell workshop om datatankesätt och kodningsfärdigheter i skolor.

Workshopens mål och innehåll

Programmering handlar inte bara om att skriva kod. Det handlar också om kreativ problemlösning, logiskt tänkande och strukturerade arbetsmetoder. Vi ser programmering som en teknik, ett medium för att uttrycka sig själv och en ingång för att utveckla nya sätt att tänka.

I synnerhet betraktar vi programmering som en del av en bredare tankeprocess som kallas Computational Thinking (CT; "datatankesätt"). CT inbegriper bland annat logiskt resonerande genom vilket problem identifieras och löses liksom artefakter, procedurer och system vi möter dagligen i vårt vardag. Utvecklingen av elevers datatankesätt genom programmering tros locka eleverna att utveckla olika tankefärdigheter, stimulera deras nyfikenhet och förmåga att upptäcka, skapa och uppfinna, samt få dem att förstå vad teknik har att erbjuda för oss och för samhället.

Utbildningssystem i många länder står inför många utmaningar relaterade till ovanstående problem. Centrala frågor som ställs kan formuleras enligt följande:

  • Hur ska undervisningsblock i teknik utformas så att de kan stötta lärare i att planera, genomföra och utvärdera rollen som programmeringsaktiviteter spelar för att förbättra teknikundervisningen i gymnasiet?
  • Vilka aspekter av datatankesätt bör beaktas vid utformningen av undervisningsblock, så att lärare kan få nya pedagogiska insikter och utveckla kompetens inom undervisningsteknik via programmeringsaktiviteter?

Forskare och lärare

För att samla insikter och perspektiv från internationella forskare och yrkesverksamma om hur man främjar utvecklingen av datatankesätt organiserar vi denna workshop.

Detta evenemang samlar forskare och lärare från Finland, Sverige, Tyskland, Holland, Grekland, Israel och Hongkong som arbetar med ämnen som är relaterade till Computational Thinking and Coding Skills in Schools (datatankesätt och kodningsfärdigheter i skolor). Målet med workshopen är att utbyta erfarenheter och få ny kunskap om hur olika länder hanterar dessa utmanande områden. Den kommer att innehålla såväl presentationer som praktiska diskussioner.

Observera att detta evenemang endast är för inbjudna deltagare. Vi förväntar oss 50-60 deltagare, inklusive forskare och lärare, från sju länder.

Workshopen genomförs med stöd från Videum, Region Kronoberg och Swedsoft.

Stenladan, Stallvägen 10, Växjö Marcelo Milrad Lägg till i din kalender