studenter
Heldag

Internationella möjligheter i studentlivet

Linnéuniversitetet strävar efter att ta tillvara och utveckla ett internationellt mindset hos alla studenter samt stimulera lärandeprocesser som rustar studenterna att framgångsrikt verka i en globaliserad värld. Detta arbete sträcker sig även utanför klassrummet.

För att uppmärksamma studentföreningarnas delaktighet i att skapa internationella möjligheter i studentlivet bjuder Kommittén för internationalisering in till denna inspirationsdag. Syftet är att öka förståelsen och sprida goda exempel kring hur studentföreningar kan vara delaktiga i att skapa internationella möjligheter för sina medlemmar.

Målgruppen för denna dag är styrelseledamöter i samtliga studentföreningar (utbildningsföreningar, nationer och intresseföreningar) vid Linnéuniversitetet.

Denna inspirationsdag arrangeras av Kommittén för internationalisering vid Linnéuniversitetet och genomförs i samarbete med evenemanget International Day 2017. Hela programmet erbjuder ett antal parallella föredrag men deltagare i rollen som styrelseledamöter i en studentförening uppmanas att anmäla sig och delta i programpunkterna nedan.

Program

8.30 Buss från Kalmar till Växjö avgår från hus Falken (Nygatan 18B; framför Biblioteket)

9.30-10.00 Välkommen! Fika i M-husets entréhall

10.00-10.45 Internationalisering IRL – ur ett studentperspektiv Studenter berättar om sina praktiska erfarenheter, sal M1053

11.00-12.00 Smiling Group: Från universitetsuppsats till internationellt bolag M1083 (Södrasalen) 

Lunchen serveras (från kl. 12.00) i IKEA-salen (hus N) i anslutning till följande föreläsning:

12.15-13.15 Den internationella kunskapsmiljön utanför klassrummet Jonas Ewald, IKEA-salen (hus N)

13.30-14.15 Gruppdiskussioner och goda exempel Presentatör: Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, M1083 (Södrasalen)

14.20-15.00 Valfri presentation från International Day – följ länken för att se separat program!

15.10 Buss till Kalmar avgår från Taxizon A (Universitetsplatsen, Växjö)

För dig som är student kostar det ingenting att delta i denna inspirationsdag. Vi bjuder på fika och lunch samt busstransport mellan Kalmar och Växjö.

Anmäl dig via denna länk senast den 4 oktober 2017.

Vid frågor kontakta: intrel@lnu.se

Heldag Hus M, Växjö Lägg till i din kalender