Inkludering, exkludering och möjlighet till lärande -röster, erfarenheter och forskning kring nyanlända elevers situation

Välkommen till ett öppet seminarium om skolan i det mångkulturella samhället.

Titel: Inkludering, exkludering och möjlighet till lärande - röster, erfarenheter och forskning kring nyanlända elevers situation

Kristina Hedenfalk (rektor Landningsbanan, Växjö) och Camilla Gustavsson, (förstelärare nyanländas lärande, Lessebo), Torun Elsrud och Anna-Maria Marekovic (Linnéuniversitetet)och Anna Lund (Stockholms

Om seminarieserien

CCS seminarieserie Skolan i det mångkulturella samhället presenterar aktuell forskning kring mångkulturella skolmiljöer och interkulturella perspektiv på undervisning.

Seminariet välkomnar forskare, lärarutbildare samt yrkesverksamma lärare och andra aktörer inom utbildningsväsendet som intresserar sig för dessa frågor.

Dacke, Växjö och Bruunska 24, Kalmar Åsa Trulsson Lägg till i din kalender