glasögon
- Heldag

Kostadagarna

Fortbildningssamordnare Allmänmedicin och Primärvårdsförvaltningen i Landstinget Blekinge bjuder in till Kostadagarna, en regional fortbildning för allmänläkare och ST-läkare i allmänmedicin.

På programmet står olika aspekter på e-hälsa:

  • E-hälsa och digitalisering av vården, vision och verklighet

    Göran Petersson, läkare, professor i hälsoinformatik, verksamhetsledare eHälsoinstitutet Linnéuniversitetet Kalmar, ordf Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa. Göran kommer tala om det vida begreppet e-hälsa och stå för nationella aspekter på ämnet.

  • Våra E-hälsostrateger

  • Teknikstöd och egenmätningar ur ett patientperspektiv

  • Quantified self – self knowledge trough numbers

  • E-frisk eller e-sjuk? Tankar i det digitala väntrummet

  • Paneldebatt: Deltagarnas synpunkter på olika aspekter av e-hälsa

Läs mer om evenemanget