biomaterials

Öppna föreläsningar från Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry

Välkommen till en dag då våra forskare samt inbjudna gäster föreläser om de senaste rönen inom området biomaterial.

Forskarna inom Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry arbetar med utveckling och tillämpning av material som kan efterlikna och/eller integreras i biologiska system, till exempel människokroppen. Tisdagen den 23 maj kommer forskare inom centret samt inbjudna gäster att ge föreläsningar om våra senaste rön inom detta interdisciplinära forskningsfält. Föreläsningarna är öppna för alla och du kan komma och gå som du vill under dagen.

Program

9.00

Kristina Nilsson Ekdahl, Linnéuniversitetet / Uppsala universitet
Welcome

9.10

Ian Nicholls, Linnéuniversitetet / Uppsala universitet
Biomaterials Chemistry: Looking back and looking forward – new developments and challenges

9.30

Björn Karlsson, Linnéuniversitetet
Mechanistic studies of phosphate transporters – new insights from homology modelling and molecular dynamics simulations

9.50

Ran Friedman, Linnéuniversitetet
Understanding drug resistance in cancer: computer simulations of proteins and networks

10.10

Michael Whitcombe, University of Leicester, England
Applications of imprinted nanoparticles prepared by solid-phase synthesis

10.40

Kaffe

11.00

Bo Liedberg, Nanyang Technological University, Singapore
Nanoscale materials for affinity and catalytic biosensing

11.30

Suppan Kathiravan, Linnéuniversitetet
New approaches to catalyst development

11.50

Ulrika Johansson, Linnéuniversitetet / Karolinska Institutet / Uppsala universitet
Spider silk matrices for tissue engineering

12.10

Subramanian Suriyanarayanan, Linnéuniversitetet
Protein-based nanostructures

12.30

Lunch

13.30

Bo Nilsson, Uppsala universitet
Contact activation of plasma proteins

14.00

Kristina Nilsson Ekdahl, Linnéuniversitetet / Uppsala universitet
Functional links between protein adsorption and hemocompatibility

14.20

Karin Fromell, Uppsala universitet
Blood compatibility of nano-profiled biomaterials

14.40

Per Nilsson, Linnéuniversitetet / Universitetet i Oslo, Norge
Host response to biomaterials – pathophysiological mechanisms and therapeutic inhibition

15.00

Kaffe

15.20

Marianne Jensen-Waern, Sveriges lantbruksuniversitet
Veterinary medicine in translational research

15.50

Håkan Andersson, Linnéuniversitetet / Uppsala universitet
Animal peptides for attack and defense

16.10

Hans Elwing, Göteborgs universitet
Protein, cell and organism interactions at surfaces with chemical gradients

16.40

Kristina Nilsson Ekdahl, Linnéuniversitetet / Uppsala universitet
Thank you and goodbye

Sal N2007, Norrgård, Norra vägen 49, Kalmar Kristina Nilsson-Ekdahl Lägg till i din kalender