avhandlingar

Licentiatseminarium i skogsindustriella produktionssystem: Steffen Landscheidt

Titel: Assessing robotic automation readiness in wood product industries
Ämne: Skogsindustriella produktionssystem
Fakultet: Fakulteten för teknik
Datum: Fredagen den 1 december 2017 kl 10.15
Plats: Sal M1088, hus M, Växjö
Opponent: Professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet
Examinator: Docent Jimmy Johansson, Institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet
Handledare: Docent Mirka Kans, Institutionen för maskinteknik, Linnéuniversitetet
Ordförande: Professor Johan Bergh, Institutionen för skog och träteknik, Linnéuniversitetet

Abstract

Sal M1088, hus M, Växjö Steffen Landscheidt Lägg till i din kalender