Lisa Långbacka

Lunchkonsert: Lisa Långbacka och Musica Vitae

Accordeon-spelaren och kompositören Lisa Långbacka har fått i uppdrag av det 25-årsjubilerande Smålands Musikarkiv att skriva ett nyskapande verk inspirerat av musik i spelmansböcker.

Lisa Långbacka har en lång erfarenhet som musiker och tonsättare i folkliga och improvisatoriska musiksammanhang – hon blev exempelvis utsedd till "Årets dragspelare" 2014. Tillsammans med Musica Vitae, Växjös internationellt renommerade kammarorkester, kommer Långbacka att framträda som solist i ett uruppförande av beställningsverket på Linnéuniversitetet. Konsertprogrammet rymmer även såväl 1700-talets sirliga spelmansboksmelodier som samtida tonspråk från 2000-talet.

Detta är den första av tre lunchkonserter på campus, vilka ges i samband med konferensen Spelmansböcker i Norden och i samarbete med projektet Det kulturella universitetet.

Foto (beskuret): Börje Dahrén

M-huset, Campus Växjö Lägg till i din kalender