-

Nationell ämneskonferens i tyska

Stärk de moderna språkens ställning i Sverige – en investering för framtiden

Program

Torsdag 27 april

12.00–13.00 Lunch på egen hand (Förslag: Restaurang Kristina, Campus Växjö)

13.00–13.15 Välkommen! Bärbel Westphal, prefekt för Institutionen för språk och Catherine Legrand, vicerektor vid Linnéuniversitetet Sal Wicksell (K1011), Hus K

13.20–15.00: Universitetens arbetsgrupper presenterar sina redovisningar för olika områden
13.20 Utbildning och skolpolitik
13.40 Lärarutbildning
14.00 Forskning, kommunikation, samverkan
14.20 Språk som kvalifikation för olika yrkesområden
14.40 Diskussion

Paus

15.30–16.45 Språkens ställning och framtid i Sverige

15.30: Steinar Nybøle, Avdelningsdirektör, Nasjonalt senter for fremmedspråk, Høgskolen i Østfold
15.45: Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas Riksförbund
16.00: Gerhard Austrup, DSD, Deutsches Sprachdiplom
16.15: Maria Sjöström Gisslén, EU-kommissionen, Generaldirektoratet för översättning
16.30: Valle Wigers, Presschef, Tyska ambassaden

Paus

17.15–18.30: Paneldebatt: Hur stärker vi de främmande språkens ställning i Sverige?
Diskussionsledare: Elisabeth Wåghäll Nivre, Professor i tyska vid Stockholms universitet. Deltagare: Benita Funke, Schweiziska ambassaden, Corina Löwe, Språklärarnas riksförbund, Steinar Nybøle, Nasjonalt senter for fremmedspråk, Høgskolen i Østfold, Maria Sjöström Gisslén, EU-kommissionen, Christine Fredriksson, Göteborgs Universitet

19.00: Middag på Teleborgs slott

Fredag 28 april

9.00–10.30 Reflektioner från gårdagen: Hur går vi vidare?

1. Hur skapar vi en dialog med utbildningsdepartementet eller andra viktiga aktörer? (Bärbel Westphal)
2. Hur stärker vi det nationella samarbetet inom våra utbildningar?
3. Hur ser det ut på landets institutioner? Respektive lärosäte presenterar sitt arbete.

Paus

11.00–11.45 Presentationer av pågående projekt
Charlotte Seiler Brylla: "Betreuung von Examensarbeiten"
Uwe Kjär: "Wortschatzübungen"
Katharina Buck: "Nya initiativ från Goethe-institutet"

11.45–12.00 Avslutande diskussion

12.00-13.00 Gemensam lunch

13.00 - ca 16.00 GLS årsmöte (Germanistische Literaturwissenschaft in Schweden) Sal Wicksell

- K-huset, campus Växjö Lägg till i din kalender