småhus på landet

Ny, smart affärsmodell för energirenovering av småhus

Välkommen till ett seminarium om en ny, smart affärsmodell för energirenovering av småhus, tisdagen den 3 oktober 2017 vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Ungefär 80 procent av de svenska småhusen är över 30 år gamla och i behov av renovering. Detta ger ett unikt tillfälle att implementera kostnadseffektiva åtgärder som kan sänka energianvändningen och utsläppen av växthusgaser drastiskt. Om man dessutom installerar solceller utökas tillgången till förnybar energi och tryggheten i energiförsörjningen ökar för hus på landsbygden.

Tyvärr är den nuvarande takten på renoveringar av småhus långsam på grund av olika hinder. Det övergripande målet för det projekt vi nu startar är att utveckla, implementera och testa en så kallad One stop shop-affärsmodell för energirenovering av småhus.

I denna modell samordnar en aktör med andra aktörer och kan på så sätt erbjuda full service i ett heltäckande renoveringspaket, inklusive rådgivning,
oberoende energibesiktningar, renoveringsarbeten, uppföljning (oberoende
kvalitetskontroll och driftsättning) och finansiering. Projektet finansieras av
Familjen Kamprads stiftelse.

Är du intresserad av att erbjuda en sådan tjänst, eller vill du veta mer om projektet? Välkommen att delta i denna seminariedag! Deltagandet är gratis och vi bjuder på kaffe och kaka. Föredragen den här gången hålls på engelska, men det går bra att ställa frågor på svenska.

Detta kan du förvänta dig:

  • Det senaste om uppgraderingar av småhus
  • Träffa och dela erfarenheter med aktörer och experter
  • Lägga grunden för nya former av samarbete och affärsmodeller som syftar till ambitiösa uppgraderingar
  • Hitta potentiella partners för framtida affärsutveckling

Läs mer om projektet på dess webbsida.

Program för 3 oktober

09.00 -12.00, sal M1049
Vad gör Fredrikshavn kommun för att uppmuntra energirenovering av bostäder?
Presenteras av Bahram Dahgren, Fredrikshavn kommun, Danmark

13.00 -15.00, sal K1213
Vilka renoveringar görs av svenska villaägare och vad de tänker på energirenoveringar?
Presenteras av Prof. Giangiacomo Bravo, Prof. Krushna Mahapatra, Doktorand Georgios Pardalis, Linnéuniversitetet

Anmälan

Senaste dag för anmälan: måndag 25 september - klicka här för att anmäla dig!

Deltagande organisationer

Energikontor Sydost, Åseda Värme & Sanitet AB, Susen AB, Älmhultsbostäder, Växjö kommun, Villaägarna Kronoberg, Länsförsäkring Kronoberg, Smart Housing Småland, TMF, Länsstyrelsen i Blekinge län, Region Blekinge, Danmarks Tekniske Universitet, VTT Finland, Segel AS Norge.