RUC-råd 11 maj 2017
Konferens

RUC-råd 11 maj 2017

På RUC-rådet samlades ett 50-tal representanter för skolverksamhet från de närliggande länen för att diskutera regional skolutveckling tillsammans med representanter från lärarutbildningen.

Tre gånger om året arrangerar Regionalt utvecklingscentrum vid Linnéuniversitetet RUC-rådet, denna gång med huvudtemat kompetens- och verksamhetsutveckling genom skolnätverk.

– För oss är det viktigt att hålla kontakt med förskolor och skolor i regionen. Det sker förändringar gällande nationella insatser med kort varsel och vi försöker vara en länk mellan den regionala och den nationella nivån, säger Hans-Göran Nygren och Olof Engblom, utvecklingsledare för RUC vid Linnéuniversitetet.

I dagsläget finns det 22 skolnätverk som leds av personal vid lärarutbildningen och flertalet av nätverksledarna fanns på plats för att informera om nätverkens mål och verksamhet. En del nätverk är ämnesknutna, t.ex. för bild, matematik eller historia medan andra nätverk är professionsinriktade, t.ex. för yrkeslärare eller specialpedagoger. Viktoria Johansson, nätverksledare för yrkeslärare, ser stora fördelar med nätverken.

– Genom arbetet i nätverken får vi chansen att etablera kontakter med skolväsendet i regionen. Det är en viktig förutsättning för att vi ska kunna bedriva relevant utbildning och forskning. 

Nya kontakter och samarbeten

Bland deltagarna på årets RUC-råd fanns både kommunala och fristående huvudmän från Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Blekinge. Många deltagare poängterar värdet av att träffa personalen från Linnéuniversitetet och möjligheterna att knyta kontakter med andra huvudmän. Även inom nätverken finns exempel på skolpersonal som funnit varandra och inlett olika samarbeten.

Läs mer om RUC-rådet och se fler bilder