Jan Håkansson och Hans-Göran Nygren
Konferens

RUC-råd 25 oktober 2017

Den 25 oktober 2017, arrangerades ett RUC-råd i Kosta av RUC (Regionalt utvecklingscentrum) vid Linnéuniversitetet. Cirka 75 personer, främst skolhuvudmännens utvecklingsledare, förskolechefer och rektorer från regionen fick under dagen lyssna till Jan Håkansson som är docent i pedagogik och verksam vid Linnéuniversitetet.

Tema för dagen var förskolechefs och rektors ledning av det systematiska kvalitetsarbetet.

Jan Håkansson arbetar med forskningsöversikter kring skola och undervisning samt har lång erfarenhet som forskare, rådgivare och utbildare när det gäller systematiskt kvalitetsarbete inom skolan.

Deltagarna poängterar att det är positivt att alla är med och påverkar innehållet i RUC-råden. Dagens tema, systematiskt kvalitetsarbete, är efterfrågat och det visar sig att det finns ett stort intresse för detta. Jans presentation varvas med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

– RUC-rådet har tre träffar per år och deltagarna representerar förskola upp till vuxenutbildning. Deltagarna kommer från de närliggande länen, främst Kronoberg och Kalmar, men även Jönköping och Blekinge. Både kommunala och fristående huvudmän finns representerade, säger Stefan Särnholm Ericsson, Olof Engblom och Hans-Göran Nygren som är utvecklingsledare på RUC.

– Genom att delta i RUC-rådet får vi chansen att etablera kontakter med personer på andra skolor och även ta del av aktuell forskning från Linnéuniversitetet. Det är intressant att få möjlighet att diskutera olika aktuella frågor med personer från andra verksamheter, men som ändå har liknande arbetsuppgifter, säger Ylva Tinnert-Gelebo från Mörbylånga kommun, som är en av deltagarna i RUC-rådet.

Här finns fler bilder från dagen