handslag

RUVeS-workshop: Hur kan upphandlingsenheterna på bästa sätt agera möjliggörare för en konkurrenskraftig ehälsomarknad?

Projektet RUVeS, med Landstinget i Kalmar län, Kalmar kommun och Linnéuniversitetet som projektdeltagare, arbetar för att åstadkomma en fungerande regional ehälsomarknad där matchningar av digitala lösningar och behov sker i ett samspel mellan regionens små och medelstora företag samt vård, omsorg och invånare.

Denna workshop har som syfte att tydliggöra för alla parter vilka möjligheter upphandlingsenheterna har att bidra positivt till att realisera huvudmännens mål och skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag i upphandlingsprocessen. Eventuella legala hinder är också viktiga att identifiera.

Ellen Heldahl expert från Svensk Näringsliv är inbjuden till workshopen att stötta oss i den nya upphandlingslagstiftningen samt inom innovationsupphandling och funktionsupphandling.

Workshopen är öppen för alla men vänder sig särskilt till SME med erfarenhet och/eller intresse för ehälsomarknaden och parter inom offentlig sektor som jobbar i upphandlingsprocessen, från kravställning till inköp.

Workshopledare: Lars Hornborg

Anmälan

Anmäl dig till sandra.hedberg@lnu.se senast 16/3.
Workshopen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika!

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Anna-Lena Nilsson som är projektledare om du vill veta mer om seminariet eller om RUVeS.

Om RUVeS

Det här är det andra seminariet i projektet RUVeS som finansieras av Tillväxtverket under perioden 2016–2019 och arbetar för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att konkurrera på ehälsomarknaden. Här kan du läsa mer om projektet RUVeS.

EU
eHälsoinstitutet, Bredbandet 1, Varvsholmen, Kalmar. Lokal: Flundran Anna-Lena Nilsson Lägg till i din kalender