Växjökonferensen
- Heldag

Växjökonferensen 25-26 januari 2017

Växjökonferensen är en årligt återkommande skolkonferens som arrangeras för 29:e året i rad. Arrangörer är Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Växjö kommun.

Årets tema är "Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet" Hur formar vi skolan med tanke på de stora samhällsförändringar som vi står inför? Vi märker förändringarna i globalisering, digitalisering, automatisering och polarisering. Det ställs krav på nya kompetenser, samtidigt som "gammal" kunskap är lika viktig. I internationella mätningar uppvisar Sverige en motstridig bild. Det finns inga enkla och självklara lösningar för undervisning och skola. Samtidigt måste beslut fattas på olika nivåer. Hur ska det ledarskap, som nu är satt att förvalta skolans uppdrag, agera? Vilka frågor blir viktiga? Finns det utrymme för att pröva nytt? Detta är några av de frågeställningar som kommer att belysas på Växjökonferensen 2017.

Konferensen riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt förstelärare och lärare på grundskola, gymnasie och högskola/universitet.

För mer information om program och anmälan gå in på konferensens hemsida: vaxjokonferensen.se

Varmt välkomna