händer

Samarbeten inom Lnuc for Data Intensive Sciences and Applications

Välkommen till en workshop inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) om möjliga samarbeten mellan datavetenskap, byggteknik, elektroteknik, maskinteknik och skog och träteknik, rörande dataintensiva applikationer inom naturvetenskap och teknik.

Innan konkret, tvärvetenskaplig forskning med forskare från datavetenskap och teknik kan planeras inom DISA, behöver vi utveckla en gemensam förståelse för varandras styrkor och intressen. Vi bjuder därför in till en intensiv endagsworkshop med vetenskapliga presentationer från intresserade forskare inom datavetenskap, byggteknik, elektroteknik, maskinteknik och skog och träteknik.

Målet med denna workshop är att identifiera gemensamma intressen och planera en eller flera sådd-aktiviteter som i slutänan kan leda till gemensamma projekt som finansieras av DISA och/eller externa finansiärer. Vi har plats för fler än enbart de forskare som är direkt involverade i DISA att vara med och lyssna på presentationerna.

Läs mer i inbjudan och vänligen registrera dig via denna länk, så att vi vet hur många som kommer och kan beställa lunch till alla.

D1136, hus D, Växjö Diana Unander Lägg till i din kalender