workshop i datavetenskap

Workshop för lärare/rektorer inom IT och matematik, tema samverkan

Välkommen till en workshop för lärare/rektorer inom IT och matematik med syfte att bygga ett nätverk för skola mot universitet och universitet mot skola.

  • Vilka gemensamma mål har vi?
  • Vad kan vi göra för varandra?
  • Och hur kan vi på ett naturligt sätt underlätta övergångarna mellan gymnasiet och universitetet för era studenter?

När? Måndagen den 30 oktober 2017
Var? Sal D1167, hus D, Linnéuniversitetet i Växjö
Anmälan: Senast onsdag 25 oktober via den här länken. Workshopen är gratis och vi bjuder på fika och lunch.

Agenda för dagen

9.00–9.15 Välkomna! Kort info från institutionen för datavetenskap. Syftet med dagen. Presentationsrunda. Kaffe och fralla serveras.

9.15–10.30 Workshop. Behov av kompetensutveckling. Dialog om vilka möjligheter som finns för kompetensutvecklingsinsatser. Presentation av projektet Expertkompetens om sociala medier och webbteknologi för innovation och tillväxt. Nya behov utifrån kraven på programmering i skolan.

10.30–11.45 Workshop. Stärkt samverkan mellan gymnasiet och Linnéuniversitetet. Underlätta övergångarna mellan gymnasiet och universitetet. Hur sänker vi trösklarna och introducerar Linnéuniversitetet som det naturliga valet?

11.45–12.00 Wrap-up. Hur går vi vidare?

12.00–13.00 Gemensam lunch

Har du kollegor eller andra som kan vara intresserade av att delta under dagen? Tveka då inte att tipsa om denna inbjudan!

Mer information

Kontakta projektkoordinator Diana Unander Nordle.