Bilden är ett utsnitt ur Det fria ordets hus originalbild för denna evenemangsserie

Filosofiska caféet: Extrovert eller introvert

Det fjärde och sista filosofiska caféet under våren 2018 handlar om olika människotyper, den introverta och den extroverta. Som tidigare sker dessa caféer i samarbete mellan Det fria ordets hus och Linnéuniversitetet.

Extrovert eller introvert

Vad händer med ett samhälle som premierar den utåtvända människan framför den inåtvända?

Välkommen!

Som tidigare är Filosofiska caféet ett samarrangemang mellan Det fria ordets hus/Växjö kommun och Linnéuniversitetets pågående projekt Det kulturella universitetet.

Blir det fler filosofiska caféer i höst?

Jaa, en bra fråga ... som det ännu inte finns något bestämt svar på. Men det är inte omöjligt så håll ögon och öron öppna!

Lägg till i din kalender