Fredrik Larsson

Hur hanterar sjöfartsbranschen miljö- och klimatutmaningarna?

Välkommen till en öppen föreläsning på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Fredrik Larsson, miljö- & klimatansvarig, föreningen Svensk Sjöfart

International Maritime Organization har beslutat att sjöfarten ska halvera sina växthusgasutsläpp till 2050. Hur ska det gå till och vad kan det få för betydelse för framtidens sjöfart och sjöbefäl?

Fredrik berättar om hur branschen arbetar med miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart men också inom International Chamber of Shipping och IMO. Han tog sjökaptensexamen i Kalmar 2002 och har under sin karriär varvat perioder till sjöss med arbete i land på Intertanko i London och på Svensk Sjöfart.

Ingen föranmälan krävs. Fri entré.

Se hela föreläsningsserien.

Sjöfartshögskolans aula, sal B135, Landgången 4, Kalmar Jonas Hagström Lägg till i din kalender