ordmoln, resiliens

Är resilient det nya säkra?

Begreppet resiliens – förmågan hos ett system att återhämta sig eller motstå olika störningar – har under de senaste 15 åren fått fäste såväl i säkerhetsforskningen som i praktisk riskhantering.

I detta seminarium kommer begreppet att belysas, förklaras och problematiseras utifrån dess mening och möjliga konsekvenser för hur vi hanterar våra högriskmiljöer.

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Institutionen för hälso- och vårdvetenskap och Sjöfartshögskolan, och är öppet för alla intresserade.

Tid & plats

Onsdag 30 maj 2018 kl 13:15-15:30
Sal B118, Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar

Program

13:15
Introduktion, "Resiliens inom sjukvård och sjöfart"
13:45
Johan Bergström, docent vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet
15:15
Frågor och avslutande diskussion

Varmt välkommen!

Sal B118, Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar Gesa Praetorius Lägg till i din kalender