träd
Fokus Integration

Arbete, anpassning och diskriminering: immigranter på arbetsmarknaden förr och nu

Frågor kring migration och integration har länge stått högt på dagordningen i den offentliga debatten. Inte minst antas villkoren för invandrades etablering på arbetsmarknaden spela en central roll för ett integrerat samhälle.

Men vilka paralleller finns mellan vår egen samtid och situationen för skandinaviska immigranter i USA förra seklet? Vilken roll spelar diskriminering utifrån kön och ursprung för ojämlikhet på arbetsmarknaden? Plattform Migration bjuder in till ett öppet seminarium för diskussion om dessa frågor, med särskilt fokus på kvinnors situation.

Utifrån en nyligen utkommen bok, berättar historikern Lars Olsson om sin studie av invandrade kvinnors villkor på arbetsmarknaden och kraven på kulturell anpassning i det tidiga 1900-talets Minnesota. Medverkar i seminariet gör också Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, och Lina Aldén, forskare i nationalekonomi.

Datum: 30 november 2018
Tid: kl. 13.00–15.00
Plats: Sal Tegnér, Hus H, Linnéuniversitetet, Växjö

Anmälan via nedanstående länk senast den 27 november.

Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan behövs då deltagarantalet är begränsat.

Sal Tegnér, Hus H, Linnéuniversitetet, Växjö Per Strömblad Lägg till i din kalender